Projekt "Asystent Turystyczny Osoby Niepełnosprawnej" współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki